התכנסות משפחת מייזל המורחבת אוקטובר 2015
 
 התכנסות צוות פסג"ה עפולה נובמבר 2015
חג הסיגד בבית סבתא צילה נובמבר 2015